Hâ-mâ-tan-sén (Pô-sṳ̂-ngî: استان همدان‎‎, Ostān Hamedān) he Yî-lóng Sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂-yit. Mien-chit 19,368 phìn-fông kûng-lî, chhai só-yû sén-fun chûng phài-hàng thi sṳ̍p-sâm. Ngìn-khiéu yok 1,758,268 (2011-ngièn sú-kí); Sú-fú vi-yî Hâ-mâ-tan.

Hâ-mâ-tan-sén.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Hàng-chṳn

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Hamadan-sén siông-koân ke tóng-on.