Gung-gung-hi-tsaa

Chhâm-siòng Hak-kâ-ngî Pha̍k-fa-sṳ pán-pún. / 參詳客家語白話字版本
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Gung-gung-hi-tsaa (公共汽車) heh ngit zung gaau-thung gung-gi, heh hoh-yi daai haau doh ngin geh ngit zung thaai yang hi-tsaa. Yu saa ngin giu khi zu. Phaa-si, gaai zi-yim laai-zi Yang-wun geh tsi-yi "bus".

Benz-Omnibus, 1896