Gruzia-ngî (ქართული) he Kô-kâ-su ngî-ngièn ke yit-chúng, he Gruzia ke kôn-fông ngî-ngièn, chhai Gruzia yû yok 3,900,000-ngìn (chúng ngìn-khiéu 83%) chok-vi thi-yit ngî-ngièn. Nang-ngoi chhai Iran, Thú-ngí-khì, Ngò-lò-sṳ̂, Mî-koet tén-thi yû 200,000-ngìn sṳ́-yung.

Gruzia vùn-sṳ.
Gruzia-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Gruzia-ngî Wikipedia