Gruzia-ngî

Gruzia-ngî (ქართული) he Kô-kâ-su ngî-ngièn ke yit-chúng, he Gruzia ke kôn-fông ngî-ngièn, chhai Gruzia yû yok 3,900,000-ngìn (chúng ngìn-khiéu 83%) chok-vi thi-yit ngî-ngièn. Nang-ngoi chhai Iran, Thú-ngí-khì, Ngò-lò-sṳ̂, Mî-koet tén-thi yû 200,000-ngìn sṳ́-yung.

Gruzia vùn-sṳ.
Gruzia-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Sṳ-mû編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Gruzia-ngî Wikipedia