This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
Chhâm-siòng Hak-kâ-ngî Pha̍k-fa-sṳ pán-pún. / 參詳客家語白話字版本

Fan-vun waak Fan-ngî (संस्कृता वाक् saṃskṛtā vāk) hai Yin-thu yit ko ku laau ke fa. Fan-vun yi ka haau to si taau fui heung Fut-kaau thong Yin-thu-kaau yung.

Hak-sap-mai-yi ke Sharada-vun Shaivaite siu-kaau(sip-chit sai-ki)

Vun-chi phiên-siá

Fan-vun ke vun-chi hau-loi yang heung daau haau to tai ti vun-chi choi tung-nam-a.

 
Fan-vun-chi yang heung daau ke vun-chi.
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.