Eswatini Vòng-koet
Umbuso weSwatini
Kingdom of Eswatini
Flag of Eswatini.svg
Coat of arms of Eswatini.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Siyinqaba
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Eswatini AU Africa.svg
Eswatini ke só-chhai.
sú-tû Mbabane
Chui-thai sàng-sṳ Mbabane
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 17,363 km² sṳ-kie thi 153 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn, Swazi-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 1,141,000 ngìn , sṳ-kie thi 154 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 59 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 135 miàng
mìn-chhu̍k Swazi-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Kiûn-tsú-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .sz
koet-chi thien-fa khî-ho +268

Eswatini, ngièn-miàng Swaziland, he Fî-chû nàm-phu ke nui-liu̍k koet-kâ tsṳ̂-yit. 1968-ngièn 9-ngie̍t 6-ngit tshiùng Yîn-koet tsûng thu̍k-li̍p, sú-tû Mbabane. Eswatini he koet-mìn yi-khì su-miang tsui-tón ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá