Drenthe he vi-yî Hò-làn tûng-pet phu ke yit-ke sén, kì tûng-lìn Tet-koet, nàm lâu Overijssel chiap-yòng, sî chiap Friesland, pet kho Groningen, sú-fú Assen. Chúng mien-chit 2,683 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 483,173-ngìn (2005-ngièn). Tet-lùn-thi̍t-sén, m̀-thùng yî khì-thâ sén-fun, yit-chhṳ̍t he ngìn-khiéu hî-séu ke nùng-ngia̍p thi-tai.

Drenthe .
Drenthe Khì-chì
Drenthe
Drenthe.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá