Drenthe he vi-yî Hò-làn tûng-pet phu ke yit-ke sén, kì tûng-lìn Tet-koet, nàm lâu Overijssel chiap-yòng, sî chiap Friesland, pet kho Groningen, sú-fú Assen. Chúng mien-chit 2,683 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 483,173-ngìn (2005-ngièn). Tet-lùn-thi̍t-sén, m̀-thùng yî khì-thâ sén-fun, yit-chhṳ̍t he ngìn-khiéu hî-séu ke nùng-ngia̍p thi-tai.

Drenthe .
Drenthe Khì-chì
Drenthe
Drenthe.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯