Overijssel .
Overijssel Khì-chì
Overijssel Vûn-chông
Overijssel.

Overijssel he vi-yî Hò-làn tûng-pet phu ke yit-ke sén, kì tûng-lìn Tet-koet, nàm lâu Gelderland chiap-yòng, sî chiap Flevoland, pet kho Drenthe, sú-fú Zwolle. Chúng mien-chit 3,327 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,113,529-ngìn (2006-ngièn).

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá