Overijssel

Overijssel he vi-yî Hò-làn tûng-pet phu ke yit-ke sén, kì tûng-lìn Tet-koet, nàm lâu Gelderland chiap-yòng, sî chiap Flevoland, pet kho Drenthe, sú-fú Zwolle. Chúng mien-chit 3,327 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,113,529-ngìn (2006-ngièn).

Overijssel .
Overijssel Khì-chì
Overijssel Vûn-chông
Overijssel.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯