Chhai Chhîn-ngien

Chhai Chhîn-ngien(1944-ngièn 9-ngie̍t 29-ngit –  ) he Thòi-vân thai-hì khô-ho̍k-kâ. Chhut-sṳ yî Sîn-chuk-yen Vàng-sân-hiông[1], kô-chûng chhiu thu̍k Sîn-chuk Chûng-ho̍k, heu kháu-ngi̍p Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k thai-hì khô ho̍k-hì, pin sa thu̍k ngièn-kiu-só, 1967-ngièn tet sa̍k-sṳ ho̍k-vi. khì-heu hi Mî-koet liù-ho̍k, 1972-ngièn tet Utah Thai-ho̍k thai-hì khô-ho̍k pok-sṳ.

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

  1. 張惠玲 (2016-09-01). "學術、氣象、航太、研發 四棲的領導者─蔡清彥". 科學研習No.55-09. 國立臺灣科學教育館. pp. 76頁. 2016-09-18 chhà-khon. No.55-09:4-13