Chhṳ̀-hâi-sṳ

Chhṳ̀-hâi-sṳ (慈溪市) he Chûng-koet Chet-kông-sén Nèn-pô-sṳ só kón-hot ke yit-ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 1,361 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 1,462,383-ngìn.

Chhṳ̀-hâi-sṳ.
Chhṳ̀-hâi-sṳ.
Chhṳ̀-hâi-sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯