Chuvash Khiung-fò-koet

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chhú-ngá-sṳ̍p-khiung-fò-koet)

Chuvash Khiung-fò-koet (Chuvash-ngî: Чăваш Республики) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Chuvash Khiung-fò-koet mien-chit 18,300 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,251,619 (2010-ngièn), sú-tû Cheboksary. Chuvash Khiung-fò-koet Chuvash-ngìn cham ngìn-khiéu 67.7%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 26.9%.

Chuvash Khiung-fò-koet Koet-khì
Chuvash Khiung-fò-koet Koet-fui
Chuvash Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯