Chû-hói-sṳ

Chû-hói-sṳ (珠海市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-tûng-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, ya-he Chû-sâm-kok sî-ngan ke yit-ke chhung-yeu sàng-sṳ, thi-chiap Àu-mûn, ya-he Chûng-koet ke Kîn-chi thi̍t-khî chṳ̂-yit. Chû-hói-sṳ pâu-hàm Hiông-chû-khî, Kîm-vân-khî, Téu-mùn-khî. Chû-hói-sṳ mien-chit yû 1,701phìn-fông chhiên-mí, sòng-chhu ngìn-khiéu 148.11 van-ngìn (2008-ngièn su-kí ).

Zhuhai map2005.jpg
China-zhuhai.jpg
Gongbei gate.JPG
Gongbei stree2.JPG

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯