Khôi-khí chú sién-tân
Côte d'Ivoire Khiung-fò-koet
République de Côte d'Ivoire
Flag of Côte d'Ivoire.svg
Coat of arms of Ivory Coast.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Côte d'Ivoire AU Africa.svg
Côte d'Ivoire ke só-chhai.
sú-tû Yamoussoukro (political)
Abidjan (economic)

Côte d'Ivoire he Fî-chû ke yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá