Buryatia Khiung-fò-koet Koet-khì
Buryatia Khiung-fò-koet Koet-fui
Buryatia Khiung-fò-koet.

Buryatia Khiung-fò-koet (Buryat-ngî: Буряад Республика) he Ngò-lò-sṳ̂ ke yit-ke Chhṳ-chhṳ Khiung-fò-koet, khì kôn-fông ngî-ngièn vi Buryat-ngî lâu Ngò-lò-sṳ̂-ngî. Mien-chit 351,300 phìn-fông kûng-lî, sú-tû vi Vû-làn Vû-tet, chhung-yeu sàng-sṳ yû Khap-khiet-thù tén.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá