Buryat-ngî

буряад хэлэн

Koet-kâ: Ngò-lò-sṳ̂, Mùng-kú
Thi-khî: Buryatia Khiung-fò-koet
Sṳ́-yung ngìn-su: 330,000
Fûn-lui: Altai Ngî-ne
Mùng-kú Ngî-chhu̍k
Buryat-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 bxr

Buryat-ngî (буряад хэлэн) — he Buryat-ngìn ke ngî-ngièn, Buryatia Khiung-fò-koet ke Kôn-fông ngî-ngièn. Sṳ́-yung Buryat-ngî ke ngìn-khiéu chúng-su thai-yok yû 590,000-ngìn (2004-ngièn thúng-kie), pâu-hàm Ngò-lò-sṳ̂ yû 368,807-ngìn (2002-ngièn ke phú-chhà), khì-chûng chhai Buryatia Khiung-fò-koet ke yû 231,000-ngìn, chhai Chûng-koet thai-yok yû 100,000-ngìn, yì-yèn Mùng-kú yû 66,000-ngìn chó-yu.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Sṳ-mû phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Buryat-ngî Wikipedia