Bugis-ngî (Mâ-lòi-ngî: Bahasa Bugis), he Tûng-nàm-â ke yit-chúng ngî-ngièn, sṳ́-yung chá fûn-pu yî Mâ-lòi pan-tó, Sabah, Kalimantan, Riau, Sumatra, than chú-yeu yung-yî Yin-nì ke Nàm Sulawesi.

Bugis-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Lui-phe̍t

phiên-siá

Thi-lî fûn-phu

phiên-siá

Fông-ngièn

phiên-siá

Ngî-yîm

phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki

phiên-siá

Chu-sṳt

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá
 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Bugis-ngî Wikipedia