Brittany Pan-tó

Pu-lie̍t-thap-nì pan-tó (Fap-ngî: Bretagne, [bʁətaɲ] (thu̍k-yîm); Pu-lie̍t-thap-nì-ngî: Breizh, [brɛjs]) he Fap-koet sî-pet-phu li̍t-sṳ́ sông ke yit-ke pan-tó, vùn-fa khi̍p hàng-chṳn sông ke yit-ke thi khî-miàng chhṳ̂n. Pu-lie̍t-thap-nì pan-tó ke pet-phu mien-hiong Yîn-lùn hói-hia̍p, nàm-phu tui-chho̍k Pí-sṳ̂-khôi-vân, kú-sàng Â-mô-lî-khà, fam-vì pâu-koat Set-na̍p-hò lâu Lò-â-ngì-hò chṳ̂-kiên ke yèn-hói thi-khî. Cháng-ke pan-tó ke mien-chit yû 34,023 km².

Pu-lie̍t-thap-nì.
Pu-lie̍t-thap-nì.
Pu-lie̍t-thap-nì.
Pu-lie̍t-thap-nì.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯