Billingham, Tûng-pet Yîn-kak-làn Khî-vet County Durham ke sàng-chṳ́n, yû 35,765 ngìn-khiéu (2006-ngièn).

Billingham.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

 
Billingham.

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá