Tûng-pet England

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tûng-pet Yîn-kak-làn)

Tûng-pet Yîn-kak-làn (Yîn-ngî: North East England). Yîn-koet hâ-hot ke kiú-chak chhṳ-kip hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit.

Tûng-pet Yîn-kak-làn.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

 
Tûng-pet Yîn-kak-làn.

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯