Bayern(Tet-ngî: Freistaat Bayern), he Tet-koet tûng-nàm-phu ke yit-chak liân-pang-chû, ngìn-khiéu thi-ngi thai pâng, sú-fú München.

Bayern.
Bayern.
Bayern.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Chú-yeu Sàng-sṳ

phiên-siá
Sàng-sṳ Thi-khî Kî-mìn
2000-ngièn Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 31
Kî-mìn
2005-ngièn Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 31
Kî-mìn
2010-ngièn Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 31
Kî-mìn
2012-ngièn Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 31
Pien-thûng
2000 – 2010 in %
Munich Upper Bavaria 1,210,223 1,259,677 1,353,186 1,388,308 +11.81
Nuremberg Middle Franconia 488,400 499,237 505,664 495,121 +3.53
Augsburg Swabia 254,982 262,676 264,708 272,699 +3.81
Regensburg Upper Palatinate 125,676 129,859 135,520 138,296 +7.83
Ingolstadt Upper Bavaria 115,722 121,314 125,088 127,886 +8.09
Würzburg Lower Franconia 127,966 133,906 133,799 124,577 +4.56
Fürth Middle Franconia 110,477 113,422 114,628 118,358 +3.76
Erlangen Middle Franconia 100,778 103,197 105,629 105,412 +4.81
Bayreuth Upper Franconia 74,153 73,997 72,683 71,482 −1.98
Bamberg Upper Franconia 69,036 70,081 70,004 70,863 +1.40
Aschaffenburg Lower Franconia 67,592 68,642 68,678 67,681 +1.61
Landshut Lower Bavaria 58,746 61,368 63,258 65,322 +7.68
Kempten (Allgäu) Swabia 61,389 61,360 62,060 64,625 +1.09
Rosenheim Upper Bavaria 58,908 60,226 61,299 59,935 +4.06
Neu-Ulm Swabia 50,188 51,410 53,504 53,888 +6.61
Schweinfurt Lower Franconia 54,325 54,273 53,415 52,098 −1.68
Passau Lower Bavaria 50,536 50,651 50,594 49,038 +0.11
Freising Upper Bavaria 40,890 42,854 45,223 45,227 +10.60
Straubing Lower Bavaria 44,014 44,633 44,450 45,099 +0.99
Dachau Upper Bavaria 38,398 39,922 42,954 44,822 +11.87

Source: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung[1]

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá
 

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá
  1. © Bayerisches Landesamt für Statistik, München 2015 (30 August 2015). "Bayerisches Landesamt für Statistik - GENESIS-Online Bayern". bayern.de. 

Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá