Nürnberg

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Nuremberg)

Nürnberg he Tet-koet Bayern-pâng Mittelfranken Hàng-chṳn-khî ke chûng-sîm sàng-sṳ, Bayern ke thi-ngi thai sàng-sṳ, kiùn chhṳ yî sú-fú mu nì het , he sṳ-kie chho̍k-miàng thai khî-ngia̍p si̍p-thòn Siemens kûng-sṳ̂ ke tan-sâng-thi. Nürnberg lâu kì ke lióng-chho chí-moi sàng-sṳ Fürth lâu Erlangen siông-lìn khi̍t-khiûn.

Nürnberg.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

 
Nürnberg.
 
Heilig-Geist-Spital
 
Pilatushaus lâu Nürnberg Sàng-páu.
 
Nürnberg Sông-vu-khî.

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá