Bahrain Vòng-koet
مملكة البحرين
Flag of Bahrain.svg
Emblem of Bahrain.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationBahrain.png
Bahrain ke só-chhai.
sú-tû Manama
Chui-thai sàng-sṳ Manama
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 665 km² sṳ-kie thi 175 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Â-lâ-pak-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 667,238 ngìn , sṳ-kie thi 157 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 987 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 6 miàng
mìn-chhu̍k Pâ-lìm-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Kiûn-tsú-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .bh
koet-chi thien-fa khî-ho +973

Bahrain he yit-ke Chûng-tûng koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá