BMW.
BMW.

Bayern Fat-thûng-kî Chṳ-chho-chhòng Kú-fun Yû-han Kûng-sṳ̂ (Tet-ngî: Bayerische Motoren Werke AG, Yîn-ngî: Bavarian Motor Works, thûng-chhṳ̂n BMW, he Tet-koet yit-kâ khiam-koet hò fà khì chhâ, kî chhâ lâu yín-khiâ chṳ-chho sông, chúng-phu vi-yî Tet-koet Bayern ke München.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Chó-khì kiê-thonPhiên-siá

Kiet-kèuPhiên-siá

Fu̍k-vu hàng ngia̍pPhiên-siá

Fu̍k-vu liâng-vetPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá