Bayern Fat-thûng-kî Chṳ-chho-chhòng Kú-fun Yû-han Kûng-sṳ̂ (Tet-ngî: Bayerische Motoren Werke AG, Yîn-ngî: Bavarian Motor Works, thûng-chhṳ̂n BMW, he Tet-koet yit-kâ khiam-koet hò fà khì chhâ, kî chhâ lâu yín-khiâ chṳ-chho sông, chúng-phu vi-yî Tet-koet Bayern ke München.

BMW.
BMW.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Chó-khì kiê-thon phiên-siá

Kiet-kèu phiên-siá

Fu̍k-vu hàng ngia̍p phiên-siá

Fu̍k-vu liâng-vet phiên-siá

Chhâm-kien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá