Khôi-khí chú sién-tân
Aomori-yen

Aomori-yen (Ngit-pún-ngî: 青森県 (Chhiâng-sêm-yen)/ あおもりけん?) he Ngit-pún yit-ke thi-fông Hàng-chṳn-khî thùng su̍k thi-yit kip Hàng-chṳn-khî va̍k. Tho-thâng ke só-chhai he Aomori-sṳ. Chhiòn-kin mien-chit 9,644.74 phìn-fông kûng-lî, he Ngit-pún mien-chit chhin-thai ke thi-yit kip Hàng-chṳn-khî va̍k. Ngìn-khiéu 130 van.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá