Anatole France (1844-ngièn 4-ngie̍t 16-ngit – 1924-ngièn 10-ngie̍t 12-ngit) he Fap-koet ke yit-chak chok-kâ. Kì chhai 1921-ngièn tet-to Nobel Vùn-ho̍k Chióng.

Anatole France
Mû-ngî-miàng Anatole France
Chhut-se-ngit 1844-ngièn 4-ngie̍t 16-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi Pâ-lì Edit this on Wikidata
Pún-miàng Jacques François-Anatole Thibault
Ko-sṳ̂n-ngit 1924-ngièn 10-ngie̍t 12-ngit Edit this on Wikidata (80-se)
Ko-sṳ̂n-thi Q22994052 Edit this on Wikidata
Koet-sit Fap-koet Edit this on Wikidata
Mû-ngî Fap-ngî Edit this on Wikidata
voi kóng Fap-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu 法國巴黎斯坦尼斯學校 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 作家, 詩人, 小說家, 圖書館員, 文學評論家, 科幻作家, 散文家, 傳記作家, 評論家 Edit this on Wikidata
Fûng-kak 長篇小說 Edit this on Wikidata
chok-phín 泰綺思, 諸神渴了 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng Valérie Guérin de Sauville, Emma Laprévotte Edit this on Wikidata
Chṳ́-ńg Suzanne Thibault Edit this on Wikidata