Amur-chû (Ngò-ngî: Аму́рская о́бласть) vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ yén-tûng thi-khî, Het-liùng-kông yî pet, he Yén-tûng Lièn-pâng Kón-khî ke yit-ke chû. Amur-chû ke mien-chit he 363,700 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ Amur-chû ke ngìn-khiéu yû 830,103-ngìn, sú-fú Blagoveshchensk. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 94.3%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 2.0%.

Amur-chû Khì-chì
Amur-chû Vûn-chông
Amur-chû.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá