F. W. de Klerk Jan Smuts Helen Zille Charlize Theron J. M. Coetzee JBM Hertzog Candice Swanepoel Eugene Marais Minki van der Westhuizen Afrikaner-ngìn, Nàm-fî lâu Na̍p-mí-pí-â ke pha̍k-ngìn chúng-chhu̍k si̍p-thòn chṳ̂-yit. Khì chúng-chhu̍k lòi-ngièn yî 17 sṳ-ki chṳ 19 sṳ-ki yì-kî Nàm-fî ke Hò-làn yì-mìn lâu séu-liong Fap-koet Huguenot kau-thù vi-chú,ngìn-su yok 2,710,461 ngìn.