"Falkland Khiùn-tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Fuk-khiet-làn khiùn-tóFalkland khiùn-tó
| ngìn-khiéu me̍t-thu su-kí = 0.25
| ngìn-khiéu me̍t-thu phài-miàng = 240
| mìn-chhu̍k = [[Fuk-khiet-lànFalkland-ngìn]]
| chûng-kau = [[Yîn-koet-kau|Yîn-koet Koet-kau]]
| chú-yeu chiet-ngit =
4,738

次編輯