"Yin-thu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
| chui-chhòng hò-liù = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| sṳ̀-khî =
| kôn-fông ngî-ngièn = [[YinHindi-thu-vùnngî]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chúng ngìn-khiéu su-kí = 1,027,015,248 <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-khiéu phài-miàng = 2