"Phìn-fông kûng-lî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Phiàng-fông Kûng-lî''' he yit-tsúng Phiàng-fông tshòng-thu tshet-liòng tân-vi.fù-ho vì '''km<sup>2</sup>'''.)
 
'''Phiàng-fông Kûng-lî''' he yit-tsúng Phiàngmien-fông tshòng-thutsit tshet-liòng [[tân-vi]].fù-ho vì '''km<sup>2</sup>'''.
3,249

次編輯