"Chuk-pet-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Tsuk-pet-sṳ''' he Thòi-vân Sîn-tsuk-yen‎ ke yit-ke hiông. == Li̍t-sṳ́ == ==Thi-lî == == Hàng-tsṳn khî-va̍k == ==Kau-yuk== == Kîn-tsi == ==Kâu-thûng =...
(Sîn hong-mien: '''Tsuk-pet-sṳ''' he Thòi-vân Sîn-tsuk-yen‎ ke yit-ke hiông. == Li̍t-sṳ́ == ==Thi-lî == == Hàng-tsṳn khî-va̍k == ==Kau-yuk== == Kîn-tsi == ==Kâu-thûng =...)
(無差異)
2,650

次編輯