"Alxa-mèn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Tshong-tin-nyin 已移動頁面 Â-là-san-mènAlxa-mèn
1 ke phiêu-chhiam: 2017 原始碼編輯
'''Â-là-san-mèn'''([[Mùng-kú-ngî]]<span></span><span lang="mn">-{ᠠᠯᠠᠱᠠ<br>ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ</span>)he [[Nui Mùng-kú]] sî-fông.
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ}-</span><span lang="mn">-{}-</span>)he [[Nui Mùng-kú]] sî-fông.
 
== 参考来源 ==
35

次編輯