"Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tân-yit-chṳ koet-kâ. Kî chui-chhû ke chûng-yông chṳn-fú -- chûng-ông ngìn-mìn chṳn-fú yî 1949-ngièn 10-ngie̍t 1-ngit siên-ko sṳ̀n-li̍p. Chhiòn-koet fûn-vì 23 ke sèn, 5 ke chhṳ-chhṳ-khî, 4 ke chhṳ̍t-hot-sṳ lâu 2 ke [[thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî]]([[Hiông-kóng]], [[Àu-mûn]] kîn-kí [[yit-koet lióng-chhṳ]] sṳ̍t-hàng kô-thu chhṳ-chhṳ), kiûn chhṳ̍t-su̍k chûng-ông ngìn-mìn chṳn-fú. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet khiam-ko 5 ke thi-lî sṳ̀-khî, yî [[Pet-kîn sṳ̀-kiên]] (UTC+8) vì phêu-chún sṳ̀-kiên.
 
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tô mìn-chhu̍k koetko[https://junglecp25.blogspot.com/ et-]kâ, koet-kâ ngin-thin ke mìn-chhu̍k yû 56 ke, khì-chûng Hon-chhu̍k cham 91.59%, khì-yì 55 ke he séu-su mìn-chhu̍k. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet khiung-yû 24 chúng mìn-chhu̍k vùn-sṳ, 80 chúng yî-song mìn-chhu̍k ngî-ngièn, só-yû mìn-chhu̍k ha̍p-chhṳ̂n Chûng-fà mìn-chhu̍k. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet kûi-thin Hon-ngî [[phû-thûng-fa]] lâu kûi-fam kién-fa hon-sṳ vì kôn-fông ngî-ngièn vùn-sṳ. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tô chûng-kau sin-ngióng koet-kâ, yû song-yi ngìn sin-ngióng [[Fu̍t-kau]], [[Tho-kau]], [[Kî-tuk-kau]], [[Yî-sṳ̂-làn-kau]] tèn chûng-kau.
 
Chûng-[https://junglecp24.blogspot.com/ ] NgìnNgì[https://junglecp22.blogspot.com/ n]-mìn KhiungK[https://junglecp21.blogspot.com/ h]iun[https://junglecp20.blogspot.com/ g]-f[https://junglecp19.blogspot.com/ ò]-koetko[https://junglecp18.blogspot.com/ e]t he koet-chi sa-fi ke chhung-yeu yit-yèn, he [[Lièn-ha̍p-koet]] [[Ôn-chhiòn lî-se-fi]] [[Sòng-ngim lî-se-koet]], sṳ-kie thi-sâm thai kîn-chi-thí, yû sṳ-kie song hien-yi sṳ-pîn chui-tô ke kiûn-chhui, yúng-yû [[fu̍t-vú-hi]], yû fat-sa ví-sên lâu chaich[https://junglecp17.blogspot.com/ ai]-ngìnn[https://junglecp16.blogspot.com/ hònggì]n hòn[https://junglecp15.blogspot.com/ g]-thiênthiê[https://junglecp14.blogspot.com/ ken] nènk[https://junglecp13.blogspot.com/ e] n[https://junglecp12.blogspot.com/ è][https://junglecp11.blogspot.com/ n]-li̍tl[https://junglecp9.blogspot.com/ i̍t].
 
==Miàng-chhṳ̂n ==
{{Provinces of China}}
{{Â-chû}}
{{Authority control}}[https://www.facelineanma.com/seoul 서울출장안마]
[[Category:Chûng-koet]]
[[Category:Â-chû koet-kâ]]
匿名使用者