"Kau-fòng Fabianus" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Fabianus''' ({{bd|?||250-ngièn|1-ngie̍t 20-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 236-ngièn chṳ 250-ngièn chhai-ngim.…)
 
 
[[File:Pope-Fabian-1.jpg|thumb|right|255px|<center> {{PAGENAME}} </center>]]
'''Kau-fòng Fabianus''' ({{bd|?||250-ngièn|1-ngie̍t 20-ngit}}) he [[Thiên-chú-kau|Lò-mâ Thiên-chú-kau]] ke yit-chak [[kau-fòng]]. 236-ngièn chṳ 250-ngièn chhai-ngim.