"Kau-fòng Urbanus 3-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Urbanus 3-sṳ''' ({{bd|1120-ngièn||1187-ngièn|10-ngie̍t 20-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1185-ngièn chṳ 118…)
 
 
[[File:Urbanus III. face.jpg|thumb|right|255px|<center> {{PAGENAME}} </center>]]
'''Kau-fòng Urbanus 3-sṳ''' ({{bd|1120-ngièn||1187-ngièn|10-ngie̍t 20-ngit}}) he [[Thiên-chú-kau|Lò-mâ Thiên-chú-kau]] ke yit-chak [[kau-fòng]]. 1185-ngièn chṳ 1187-ngièn chhai-ngim.