"Ngit-thèu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg|right|thumb|300px|Ngit-tèu.]]
'''Ngit-tèu'''(日頭) fe̍t-chá '''Thai-yòng''' (太陽, [[Yîn-ngî]]: Sun) he chhai [[Thai-yòng-hi]] chûng-sîm ke [[hèn-sên]], kì he ngie̍t [[thien-chiong]] lâu [[chhṳ̂-chhòng]] kâu-chṳt chho̍k ke yit-ke lî-sióng [[khiù-thí]]. [[chhṳ̍t-kang]] thai-yok he 1,392,000 (1.392×106) kûng-lî, siông-tông yî [[thi-khiù]] chhṳ̍t-kang ke 109-phi; chṳt-liòng thai-yok he 2×1030 chhiên khiet ([[thi-khiù]] ke 330,000-phi) , yok chiam-hi [[Thai-yòng-hi]] chúng chṳt-liòng ke 99.86%. Chhiùng [[Fa-ho̍k]] chû-sṳ̀n lòi-khon, Ngit-tèu chṳt-liòng ke thai-yok si-fûn-chṳ̂-sâm he [[Khîn]], chhûn-hâ ke tû-he [[Hoi (氦)|Hoi]], pâu-koat [[Yòng]], [[Than]], [[Nái]], [[Thiet]] lâu khì-thâ ke chhùng [[ngièn-su]] chṳt-liòng séu yî 2%.
 
{{Thai-yòng-hi}}
[[Category:Thiên-vùn-ho̍k]]
[[Category:Chhṳ-yèn]]
匿名使用者