"Pí-su̍k Kông-kó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Pí-li-sṳ̀ liâng Congo
(唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Pí-su̍k Kông-kó to Pí-li-sṳ̀ ke Congo
 
se-mì (機械人:修正雙重定向至Pí-li-sṳ̀ liâng Congo
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
 
#重新導向 [[Pí-li-sṳ̀ keliâng Congo]]
8,888

次編輯