"Kau-fòng Dionysius" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Dionysius''' ({{bd|200-ngièn||268-ngièn|12-ngie̍t 26-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 259-ngièn chṳ 268-ngièn…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Dionysius''' ({{bd|200-ngièn||268-ngièn|12-ngie̍t 26-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 259-ngièn chṳ 268-ngièn…)
 
(無差異)
匿名使用者