"Kau-fòng Cornelius" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Cornelius''' ({{bd|?||253-ngièn|6-ngie̍t 25-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 251-ngièn chṳ 253-ngièn chhai-ngim…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Cornelius''' ({{bd|?||253-ngièn|6-ngie̍t 25-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 251-ngièn chṳ 253-ngièn chhai-ngim…)
 
(無差異)
匿名使用者