"Victoria Ńg-vòng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

→‎Sâng-phìn: Hi wie gehts?!
→‎Sâng-phìn: Hi wie gehts?!
''' Victoria Ńg-vòng ''' ({{Lang-en|'''Queen Victoria'''}}, chhiòn-miàng vì Alexandrina Victoria; {{bd|1819-ngièn |5-ngie̍t 24-ngit |1901-ngièn |1-ngie̍t 22-ngit |catIdx=Victoria}}), chhṳ 1837-ngièn 6-ngie̍t 22-ngit hí, he [[Thai Britain lâu Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet]] Kiûn-chú, chhṳ̍t chṳ ko-sṳ̂n. Chhṳ 1876-ngièn 5-ngie̍t 1-ngit hí, kì khí-yung sîn thèu hâm, [[Yin-thu Ńg-fòng]].
 
==Sâng-phìn==
Hay wie gehts?
 
==Kâ-thìn ==
==Chú-siên ==
匿名使用者