"Tamil Nadu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Thai-mí-ngì-na̍p-tet-pâng to Tamil Nadu
 
[[File:India_Tamil_Nadu_locator_map.svg|right|thumb|400px|Thai-mí-ngì-na̍p-tet-pângTamil Nadu.]]
'''Thai-mí-ngì-na̍p-tet-pângTamil Nadu''' ([[Thai-mí-ngìTamil-ngî]]: தமிழ் நாடு, [[Là-tên sṳ-mû]] chón-siá: Tamil Nadu) he [[Yin-thu]] nàm-phu ke yit-ke pâng, nàm-lìm [[Yin-thu-yòng]], tûng-kak [[Men-kâ-làBengal-vân]] lâu [[Sṳ̂-lî-làn-khàSri Lanka]] siông-mong, sî lâu [[Khà-na̍p-thap-khiet-pângKarnataka]], [[Khak-là-là-pângKerala]] chiap-yòng, pet-chiap [[Ôn-tet-là-pângAndhra Pradesh]]. Mien-chit 13 van [[phìn-fông kûng-lî]]. [[Ngìn-khiéu]] yû 6241 tô van, kî-mìn chú-yeu he Thai-mí-ngìTamil-chhu̍k, [[kôn-fông ngî-ngièn]] he [[Thai-mí-ngìTamil-ngî]], Sú-fú he [[Kîm-naiChennai]].
 
==Li̍t-sṳ́==
3,798

次編輯