Wikipedia:Pâ-phe̍t
nan Chit-ê iōng-chiá ê bó-gúBân-lâm-oē.
此個用者的母語閩南話
hak-2 Lia-zak yung-fu hiao-det yung yit-ban gei Hak-kâ-fa loi gao-liu.
這隻用戶曉得用一般客語來交流。
Search user languages