Argentina Khiung-fò-koet
República Argentina
Flag of Argentina.svg
Coat of arms of Argentina.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: En unión y libertad
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Argentina orthographic.svg
Argentina ke só-chhai.
sú-tû Buenos Aires
Chui-thai sàng-sṳ Buenos Aires
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 2,766,890 km² sṳ-kie thi 8 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Sî-pân-ngà-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 40,301,927 ngìn , sṳ-kie thi 30 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 14 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 168 miàng
mìn-chhu̍k Argentina-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ar
koet-chi thien-fa khî-ho +54
Salta

Argentina he Nàm-mî-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Argentina siông-koân ke tóng-on.