Zeno (Lâ-tên-ngî: Flavius Zeno Augustus, 425-ngièn - 491-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (476-ngièn - 491-ngièn chhai-vi).

Zeno.

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá