Yeongdong Khiun

Yeongdong Khiun (Hòn-ngî: 영동군/永同郡) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 845.01 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 57,424-ngìn.

Yeongdong Khiun.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯