Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Yún-ngièn Kô-kip-chûng-ho̍k

Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Yún-ngièn Kô-kip-chûng-ho̍k(雲林縣私立永年高級中學), ya ham-cho Yún-ngièn Chûng-ho̍k(永年中學), he Chûng-fà Mìn-koet Yùn-lìm-yen ke yit-kiên sṳ̂-li̍p vàn-chhiòn-chûng-ho̍k.

Yún-ngièn Chûng-ho̍k.