Wiktionary.
Wiktionary.

Wiktionary, Hon-ngî yîm-yi̍t Vì-kî Chhṳ̀-tién (維基詞典), he Wikipedia ke chí-moi kûng-chhàng, kì ke muk-phiêu he chhóng-kien yit-chak kî yî só-yû ngî-ngièn ke chhṳ-yù ke chhṳ̀-tién. Kâi hong-muk yî 2002-ngièn 12-ngie̍t 12-ngit khí thûng, fat-hí-ngìn he Wiki-ngìn Daniel Alston.

Wiktionary chṳ́ chhai sû liu̍k sṳ chhṳ̀ ke sṳ-ngièn, sṳ-ngi, thu̍k-yîm, piâng-fap, yî-khi̍p lâu chṳ̂ tui-yin ke ngoi-vùn chhṳ̀-lùi.

Wiktionary chṳ́ chhai sṳ̀n-vì chhṳ̀-tién, vì-kî chhṳ̀-tién ke chhṳ̀ thiàu chhùng tiám chhai kau túng ngìn-têu liòng hó thi sṳ́-yung sṳ chhṳ̀, lâu Wikipedia thiàu-muk kie shàu phàng chha̍p ke tî-sṳt liá fông-hiong yû phe̍t.

Ngoi-pu lièn-kietPhiên-siá