Sî Midlands

(Chhùng-thin-hiong chhṳ West Midlands)

Sî Midlands (Yîn-ngî: West Midlands). Yîn-koet hâ-hot ke kiú-chak chhṳ-kip hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit.

Sî Midlands.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

 
Sî Midlands.

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

 
Sî Midlands

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯