Volgograd.
Volgograd Vûn-chông
Volgograd
Volgograd.

Volgograd (Ngò-ngî: Вологда) he Ngò-lò-sṳ̂ Volgograd-chû sú-fú, vi-yî Volga-hò sî-phu. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 80 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 1,021,215 -ngìn. 1589-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá