Volapük-ngî

Volapük-ngî he ngìn-kûng ngî-ngièn pí-káu sṳ̀n-kûng ke thi-yit ke, he Esperanto ke siên-khi. Hìn-thai-ho̍k sông kì he cham-chho̍k ngî-hîn ke, than pien-kok hó-tô, thûng-chhṳ̀ hìn-sṳt fu̍k-chha̍p, ngî-fap lâu chhṳ̀-hìn ne-thúng fu̍k-chha̍p. Volapük-ngî ke kîn-chhṳ̀ he suk-tón ke Yîn-ngî fe̍t-chá Tet-ngî.

Volapuk symbol.svg
Volapuk 1.gif

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Sṳ-mû編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Volapük-ngî Wikipedia