Chhîn-chhèu

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshîn-tshèu)

Chhîn-chhèu (Mân-chû-ngî: ; 1636-ngièn1912-ngièn 2-ngie̍t 12-ngit) he ki-sṳ̀n Mìn-chhèu chṳ̂-heu Chûng-koet li̍t-sṳ́ song chui-heu yit-ke kiûn-chú chôn-chṳ vòng-chhèu.

Chhîn-chhèu thù-on

Chhîn-chhèu li̍t-sṳ́ phiên-siá

Chṳn-chhṳ chṳ-thu phiên-siá

Mìn-chhu̍k chṳn-chhet phiên-siá

Koet-khì lâu koet-kô phiên-siá

Kiûn-sṳ chṳ-thu phiên-siá

Ngoi-kâu phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá